Volejte: +420 604 928 034

Podmínky

Platba a vratná kauce

  • Platba za pronájem se platí při předání přívěsu společně s vratnou kaucí.
  • Výše vratné kauce je uvedena v ceníku u každého přívěsu.
  • Vratná kauce bude vrácena po převzetí přívěsu zpět.

Dokumenty

  • občan: občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas, atp.) vč. dokladu o adrese trvalého pobytu

  • firma: stejně jako občan a navíc živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

Smlouva

Při předání přívěsu bude sepsána smlouva o pronájmu přívěsu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Při předání Vás seznámíme s obsluhou a ovládáním přívěsu a podepíšeme s vámi předávací protokol.

Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.

Nájemce je povinen vrátit přívěs včetně veškerého příslušenství a dokumentů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení přívěsu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení přívěsu nebo zaplacení dlužné částky.

Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci přívěsu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud nájemce tuto smlouvu vypoví před začátkem pronájmu nebo přívěs nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by přívěs vyzvedl a užíval.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z nájemní smlouvy vyplývajících.

Škody způsobené nájemcem budou vyčísleny pronajímatelem a následně nájemcem uhrazeny.

V případě dopravní nehody je klient povinen přivolat Polici ČR a okamžite oznámit událost pronajímateli.


Kontaktujte nás

V Parku 12/4

463 43 Český Dub

+420 604 928 034

info@pujcovnaprivesu.online

Po-Ne: 08.00 - 20.00

Kde nás najdete